FÖRSTA SIDAN NYHETER ANALOGA LED DIGITALA SIGNAGE KONFERENSTEKNIK TILLBEHÖR FYNDA BILDGALLERI LED OM OSS KONTAKT

DIGITAL SIGNAGE-2

Fr.o.m. 1 juli 2017 börjar den nya kemikalieskatten gälla.

Punktskatten baseras på enskild produkts nettovikt inkl. originaltillbehör, vilket betyder att även nätkabel och strömadapter räknas med i en produkts totala nettovikt. Punktskatten på de produktgrupper som Debro Multimedia Consult säljer beräknas med 120kr/kg ex. moms, med ett maxbelopp per produkt på 320kr ex moms. Procentuella avdrag på en produkts punktskatt kan förekomma beroende på dess sammansättning av olika kemikaliska substanser.

Kemikalieskatten omfattar produkter inom nedan tullkoder (2015):
1. 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40
2. 8422 11
3. 8450 11, 8450 12 och 8450 19
4. 8451 21
5. 8471 30, 8471 41 och 8471 49
6. 8508 11
7. 8516 50 och 8516 60
8. 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62
9. 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89
10. 8521 10 och 8521 90
11. 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99
12. 8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 and 8528 73
13. 9504 50

Ur vårt sortiment berör ovan tullkoder följande produktområden:

Bärbara datorer, stationära datorer, arbetsstationer, servrar, läs/skriv/surfplattor,

TVs, videospelare, MP3-spelare, skärmar, projektorer, spelkonsoller, routrar & switchar.

Läs mer om kemikalieskatten på skatteverket.se