FÖRSTA SIDAN NYHETER LED SKYLTAR TILLBEHÖR FYNDA BILDGALLERI LED KONTAKT

SHOW HOW BRIGHT YOU ARE                                                                                                                                                                                                      SHOW HOW BRIGHT YOU ARE

LED LYSANDE PLEXIGLAS SKYLTAR

Våra plexglas skyltar finns som standard i formaten A4 till A0 samt de populära formaten 50X70 & 70X100. Skyltarna finns i två modeller ClearView och FRAME Förutom standard modellerna kan vi ta fram kund specifika skyltar. Alla skyltarna har ljus åt båda sidor, utom skylt som beställs för att monteras endast på vägg. Skyltarna har en hög finish, LED lamporna i skyltarna ger 5000Lux och lyser med 5600K färg temperatur som är bra för bildvisning i offentlig miljö. Livslängend på LED lamporna är c:a 50 000 timmar där efter har de 70% kr av ljusstyrkan, de klarar 24/7 drift. Det går att sätta i pappers afficher men bäst resultat uppnås med Backlit film.

 

 

LED LYSANDE TEXTIL SKYLTAR

Våra textil skyltar väljs oftast då storleken/formatet är större än A0 eller då en form behövs som är svår att få med plexiglas. Det finns två modeller, en med standard LED lampor med ett enhetligt ljus och en annan modell, som kallas Dynamisk, där man kan programera LED lamporna att lysa i ett mönster eller korta fraser eller ord exempelvis då man vill förstärka vissa delar i budskapet. Systemet finns också utan lampor för vid val av att använda skyltsystemen som ljudabsorbenter. Fabriken kan även skapa olika former av enheter för att bygga montrar till utställningar/mässor.

FÖRSTA SIDAN      NYHETER            TILLBEHÖR      FYNDA      BILDGALLERI LED      KONTAKT