FÖRSTA SIDAN NYHETER ANALOGA LED DIGITALA SIGNAGE KONFERENSTEKNIK TILLBEHÖR FYNDA BILDGALLERI LED OM OSS KONTAKT
                                                                                                 

NYHET! MOBILE SIGNAGE - ​SPÄNNANDE UTVECKLING

Mobile Signage för Intern Kommunikation

Mobile Signage kommer att öka kommunikationen mellan er och era medarbetare. Beslut kan fattas fortare och bli mera rätt med en effektiv

återkoppling. Utbildning med stöd av video och PowerPoints gör att inlärningen och kunskapen ökas och snabbas på internt. Genom Statistik och

Enkäter så ökar också insikten om verksamheten som gör att anpassningen går fortare.

Mobile Signage för Marknadskommunikation

Mobile Signage blir effektiv som kundinformatör. Ni kan effektivt informera era kunder om produkter, nyheter om företaget,  kampanjer,  utbildning,

enkäter/marknadsundersökningar och få snabba återkopplingar. Ni kan sända ut en produktvideo, kupongerbjudande i form av en QR kod som kan

läsas av i kassan. Ni kan snabbt få ut en utbildnings video/PowerPoint eller en rättelse om något blivit fel.

Mobilen, var och ens universial verktyg, telefon, postbox, bibliotek, plånbok, tv, tidning, bio och mycket annat. 2016 så blev mobilen den mest

internet surfaren. Den APP som vi nu lanserar kommer att effektivisera och förtydliga kommunikation internt hos företag och/eller externt mot

kunder, medlemmar och liknande.

Första sidan

Ni sänder ut en APP via mail eller SMS och Mobil ägaren aktiverar APP:en och så är den igång. Här väljer ni vad som ska kunna göras, se en video, se/visa en PowerPoint, läsa ett mail, titta på  eller visa en bild, eller svara på en enkät. Här är också er Logo type och ert företags färger samt grafik och textsnitt. Ni kan dela in informationen för grupper och användaren ser den information som berör gruppen som den tillhör. Det går givetvis att anpassa löpande efter företagets behov exempelvis ingen video eller PowerPonts.

 

 

Meddelanden

Sänd meddelande till grupper eller enskilda individer. Boka för om det ska följa med en

Pushnotis att exempelvis läsbekräftelse  krävs. Även påminnelse kan gå ut för att uppmärksamma vikten av meddelandet.

Meddelandena hammnar i ett tydligt

flöde, är lätta att se och för att få feed back och bjuda in till dialog går det att aktivera

Likes och kommentarer.

Meddelandet kan vara utformat med företagets profil för att skapa samhörighet.

.

 

Enkäter

Detta är en kraftfull del, här kan ni skapa fråger och följa svaren i realtid som summeras i ett diagram. Ni kan ha flera svars  alternativ, skattning på skala eller fri text svar. Resultatet kan exporteras eller kopieras till rapporter eller besluts underlag.

 

 

Statistik

Statistik visar exempelvis när ett meddelande lästa hur många som gjort det.  Om ni har aktiverat  Likes så ser ni vad de tycker och återkoppling på vad de

tycker. Ni kan få statstik per grupp eller ner på individ nivå.

 

 

FÖRSTA SIDAN      NYHETER      ANALOGA LED      DIGITALA SIGNAGE      KONFERENSTEKNIK      TILLBEHÖR      FYNDA      BILDGALLERI LED      OM OSS      KONTAKT