FÖRSTA SIDAN NYHETER LED SKYLTAR TILLBEHÖR FYNDA BILDGALLERI LED KONTAKT

SHOW HOW BRIGHT YOU ARE                                                                                                                                                                                                      SHOW HOW BRIGHT YOU ARE

          

           ANALOGA LED FÖR TYG TRYCK

          

STANDARD TYG LED SKYLTAR

FABRIC LED skyltarna för tyg tryck finns i en oändling mått och utföranden. Dessa skyltar är perfekta då det behövs specialmått som, helt enkelt skräddarsydda. De finns några standard mått som är för uthyrning till mässor, event eller liknande.

 

DYNAMISKA TYG LED SKYLTAR

FABRIC DYNAMISK är en LED skylt med tygtryck och där LED lamporna kan programmeras till att lysa i ett mönster eller t.o.m. ord eller korta meningar. FABRIC DYNAMISK är ett bra alternativ till en Digital monitor/skylt.

 

TYG LED SKYLTAR SOM INREDNING

FABRIC LED kan med fördel används i inredningen då det finns tillbehör som klädhängare, olika typer av hyllor som kan hängas på skyltramarna eller via magneter i skyltarna sättas direkt på tyget. Det går t.o.m. att kombinera digital monitor med LED skylt systemet.

 

                LED-WALL

                    

                 LED-ROOF

        

          STANDARD LED-BOX

  

              

         RGB LED-FURNITURE

  

         RGB LED-FURNITURE

 

  

           LED-WALLS STAND

  

     POP-UP-SHOP LED-WALLS

  

DYNAMIC LED-WALLS WITH EQUIPMENTS

 

          STANDARD LED-BOX

          DYNAMIC LED

         RGB LED-FURNITURE

 LED-WALLS WITH DIGITAL SIGNS

FABRIC

FABRIC är ett mångsidigt skyltsystem här ovan den enlaste modellen med LED belysning för en sida.Ramen består av aluminium som gör den lätt att flytta och placera. LED lamporna sitter direkt bakom tyg trycket och ger en jämn och behaglid belysning av motivet.

  

FABRIC MODUL SYSTEM

 

LED skyltsystemet går att bygga ihop så det blir väggar, belysta väggar, med monterade tyg trycksaker som ger en enhet som inredning i en affär. Modul systemet passar även bra som monter väggar i en utställning eller som en pop-up butik i en centrum anläggning

 

FABRIC INREDNINGS TILLBEHÖR

Till LED skyltsystemet finns ett brett tillbehör som exempelvis hyllor, klädhängare, knobbar m.m. Hyllorna finns i olika material som stål eller glas, och kan fås i andra material. På skyltsidorna finns uttag där tillbehören kan monteras. Det går också att sätta några av tillbehören direkt på tygtrycket med stöd a magnetfästen eller liknande.

 

FABRIC DUBBELSIDIG

FABRIC dubbelsidiga LED skylt blir något tjockare men annars lika. Dessa skyltar fungera så klart bäst i öppna miljöer, som utställningar och liknande.

 

 

FABRIC DYNAMISK

FABRIC DYNAMISK är en helt ny LED skylt där man kan "leka" med ljuset på ett spännande sätt. Grund struckturen i sig är den samma men RGB (färgade) LED lampor används och via en dator så programerars ett mönster eller en text eller ett ord LED skylten laddas via USB med informationen och tillsammans med trycket ger det en extra effekt och dynamik åt budskapet. Se video klicka här

FABRIC & DIGITAL

LFABRIC och DIGITAL innebär att det finns en kunskap om tillbehör för att integrera FABRIC  analoga LED skyltar tillsammans med Digitala monitorer/skyltar på ett konstuktivt och inteligent sätt, antingen utanpå det tryckta tyget eller att inkorperera in skylten.

  

FABRIC FÖR ALLA TILLFÄLLEN 

Har ni ett speciellt behov, fråga oss vi kan skapa det mesta inom tyg och print på tyg när det gäller produkten FABRIC för alla miljöer, det går att göra i alla format och former, även rundade former.

 

FABRIC SPECIAL

Det går att göra många kul lösningar som skapar olik intryck och uppleelser tyg och LED lampor är inte längre belysning eller skyltar utan  kan vara en del av en inredning och/eller en möbel för att skapa intryck och identitet.

FABRIC SOM LJUD ABSORBENT 

FABRIC går även att ha som ljud dämpare med trycksak på eller en kombination av LED och ljudabsobent. Även installera högtalare eller element är också möjligt.

FABRIC INREDNINGS TILLBEHÖR 

Till FABRIC skyltarna finns ett brett sortiment av inrednings tillbehör, bilden ovan visar ett urval, från enkla knoppar till skåp som kan hängas på LED väggarna. Det finns också ett skjutbart/mobilt fäste på vilken man kan montera en monitor som kan skjutas steglös framför textil LED skyltarna. Det går att få kundspecifika inrednings tillbehör.

TEXTIL TRYCK

Upp till 5m bredd utan sömnad kan vi trycka på sublimerings textilier för montering på LED skyltarna.

 

 

FÖRSTA SIDAN      NYHETER      LED SKYLTAR      TILLBEHÖR      FYNDA      BILDGALLERI LED      KONTAKT